Prusser

apr
19

Provinčné mestečko na severozápade od Citadely, situované v uzavretej kotline, obklopené ťažko schodným Horkým pohorím, prístupné len strmými serpentínovitými cestami. Jeho geografická poloha ho odjakživa robila neatraktívnym pre akékoľvek dobyvateľské plány a preto sa počas celých svojich dejín vyhlo akýmkoľvek vojenským ťaženiam. Z tohto dôvodu si ho vláda Severskej ríše po záhadnom zmiznutí panovníka pred 500 rokmi vybrala za svoje regentské sídlo.

Navzdory všeobecne platnému názoru občanov ríše, že netušia, kde vláda Severskej ríše sídli a že nejaký Prusser vôbec existuje, je mesto známe pod prezývkou „Mesto úradníkov a slimákov“. Úradníkov preto, lebo tvoria polovicu populácie Prusseru. A slimákov preto, lebo tvoria druhú polovicu populácie Prusseru. Slimákom sa totiž pred necelými tridsiatimi rokmi prisúdil štatút plnohodnotných občanov mesta. Od tohto zlomového momentu prevláda medzi ľuďmi a slimákmi citeľné napätie. Respektíve ani nie tak medzi ľuďmi a slimákmi, ako medzi bežnými obyvateľmi a zástancami práv slimákov.

ibn-hnusny

Podľa Nippurského inštitútu na výskum absurdít a zvráteností, situovanom pod Nippurskou univerzitou, predstavuje práve mesto Prusser mimoriadny prínos pre vývoj spoločensko-politických vzťahov a štruktúr Severskej ríše. V jeho kanceláriách a zasadačkách vznikol v účinnej spolupráci vládnych inštitúcií, mimovládnych organizácií a (ne)ľudskoprávnych aktivistov pojem „chúlostivá ohľaduplnosť“. Šlo o iniciatívu, ktorej počiatočnou úlohou bolo emancipovať rybárov s krátkymi udicami voči rybárom s dlhými udicami, keďže rybári s dlhými udicami označovali svojich kolegov ako „tých s malými“. Rybári s krátkymi udicami vnímali toto označenie ako výsostne hanlivé, zraňujúce ich city a atakujúce telesné dispozície. Úlohou iniciatívy „chúlostivá ohľaduplnosť“ sa preto stalo vyhľadať pre rybárov s krátkymi udicami vhodný pojem, ktorý by správne a neurážlivo vystihol podstatu ich osobnosti. Iniciatíva napokon dospela k pomenovaniu „hydrologický operátor s nástrojom ideálne vhodným na ziskovú i rekreačnú činnosť v horských potokoch a bystrinách“. Nový názov sa však z akéhosi nevysvetliteľného dôvodu neujal a niekdajší pojem „tí s malými“ sa razom stal populárny v celom Prusseri a nadobudol dokonca vedome posmešný charakter. Rybári s krátkymi udicami sa stali obľúbeným terčom vtipkovania bežných obyvateľov, čo malo za následok niekoľko vrážd rybárov s dlhými udicami. Po rozsudku boli zo spáchania zločinu uznaní samotní rybári s dlhými udicami, pretože svojou provokáciou zapríčinili násilnú reakciu. Iniciatíva „chúlostivá ohľaduplnosť“ dospela k jednoznačnému rozhodnutiu: s okamžitou platnosťou sa presadil zákaz dlhých udíc a všetci páchatelia usvedčení z posmechu boli odsúdení na 20 rokov za hanobenie rasy, etnika, náboženstva a sexuálnej orientácie. Sexuálnej orientácie preto, lebo sa paralelne spätne legalizoval pohlavný styk „hydrologických operátorov s nástrojom ideálne vhodným na ziskovú i rekreačnú činnosť v horských potokoch a bystrinách“ s ich úlovkami.

Vráťme sa však k slimákom. Po úspešnom vyriešení kauzy rybárov s krátkymi udicami sa iniciatíva „chúlostivá ohľaduplnosť“ na popud istej neurčitej skupiny aktivistov za zrovnoprávnenie živočíšnych druhov rozhodla zamerať na občianske práva a cítenie slimákov v Prusseri. Nedošlo k tomu náhodne. Záveterná Prusserská kotlinka obdarená nadmernou vlahou, rybníkmi, jazierkami a bystrinami predstavovala pre slimáky skutočný raj. Preto niet divu, že sa v nej tento druh živočíchov vyskytoval v hojnom množstve. Pravidelne navštevoval záhrady i príbytky obyvateľov mesta a likvidoval úrodu i potraviny v komorách či pivniciach. Dokonca spôsoboval smrteľné úrazy, keď sa nič netušiaci občania pošmykli na slizkých stopách a pri pádoch zo schodov si lámali väzy. Z tohto dôvodu sa mešťania rozhodli slimáky v meste i v kotline vykántriť. A bolo by sa im to bývalo podarilo, nebyť spomenutých aktivistov, ktorí si prizvali na pomoc vyššie menovanú iniciatívu.

 

Akcia „Stop neznášanlivosti“ sa rozbehla s podporou veľkej reklamnej kampane. Po celom Prusseri sa rozvešali veľké plagáty s motívmi priateľských vysmiatych slimákov podávajúcich si ruky s obyvateľmi mesta. Pre deti sa zorganizovala séria bábkových predstavení „Slimák je tvoj kamarát“. Zapojil sa aj v Prusseri veľmi populárny citadelský denník STE, ktorého mienkotvorní komentátori počas niekoľkých mesiacov pravidelne tvrdo odsudzovali akékoľvek násilie voči slimákom a označovali ho za prejav netolerancie, malomeštiackej xenofóbie a prežitého lokálneho patriotizmu. Noviny nepretržite prinášali reportáže zo života slimákov, podrobnosti o ich komplikovanej sociálnej štruktúre, pestrých tradíciách a zvykoch. Prizývali k slovu rôznych študovaných expertov, ktorí kládli dôraz na skutočnosť, že priateľské spolužitie so slimákmi obohatí kultúrnu jednotvárnosť mesta a pozitívne prispeje k demografickej krivke starnúceho prusserského obyvateľstva. Všetky tieto aktivity financovali fondy Severskej ríše i mestská pokladnica z daní, ktoré do nej odviedli presne tí obyvatelia, ktorí usilovne bojovali proti slimákom.

Napokon sa podarilo docieliť stretnutie, na ktorom sa zúčastnili mestskí radcovia, zástupca regenta, delegácia mestských cechov a aktivisti iniciatívy „chúlostivá ohľaduplnosť“. Slimákov pritom reprezentovali členovia iniciatívy, ktorí činorodo prehlásili, že tlmočia záujmy svojich klientov, z ktorých niekoľko kusov so sebou priniesli v uzavretej sklenenej nádobe. Delegácia cechov pritom poukázala na skutočnosť, že iniciatíva nemá ako tlmočiť záujmy slimákov, keďže neovláda ich reč (za predpokladu, že slimáky nejakú majú), ba ani len spôsob dorozumievania, a preto je celé stretnutie i všetky aktivity jedna nepochopiteľná fraška. Delegácia cechov bola nato vykázaná z rokovacej sály.

Spoločne s mestskou radou i zástupcom regenta sa dohodli zákony ustanovujúce občianske práva slimákov, ich zastúpenie v rôznych dozorných či exekutívnych orgánoch, ich volebné právo i nárok na sebaurčenie. Zároveň sa upravili trestné zákony, ktoré prísne postihujú akékoľvek prejavy nevraživosti voči slimákom. Okamžite ich pocítil jeden živnostník, ktorý odmietol vyčleniť slimákom polovicu svojho domu i záhrady a verejne označil slimáky za škodcov, mestskú radu za šialencov a aktivistov za nebezpečných zločincov. Skončil s 20-ročným trestom za hanobenie rasy, etnika, náboženstva a sexuálnej orientácie (ktorá je práve u slimákov zvlášť citlivá) v cele hneď vedľa posmeškárov, ktorí si strieľali z rybárov s krátkymi udicami.

Ku kauze treba dodať, že ani jeden zo slimákov prítomných na historických rokovaniach daného dňa diskusiu o svojich právach neprežil. Všetky pokapali na nedostatok kyslíka vo vzduchotesných sklenených nádobách. Následne boli vyhlásení za hrdinov v boji o rovnoprávnosť.

Iniciatíva „chúlostivá ohľaduplnosť“ sa po svojom druhom veľkom úspechu rozhodla zamerať aj na najväčšie mesto ríše – na Citadelu. Tam rozbehla kampaň za zrovnoprávnenie kvetináčov s petúniami. Jej aktivity však stlmila vojna, do ktorej Severskú ríšu vtiahol Trevor Ociph. Rovnako sa tam iniciatíva dostala do konkurenčného konfliktu s inými občianskymi aktivistami, konkrétne s ideológiou kazateľa a kritika Meidanu i Severskej ríše E. T. Rosfasza.

Na záver treba spomenúť, že v Prusseri väznený živnostník skonal vo svojej cele po tom, ako sa mu do nej zvonka nasťahovalo asi sto slimákov a jeden mu v noci vliezol do úst a zadusil ho. Podľa jeho suseda živnostník pred svojou smrťou prehlásil, že krajina, ktorá uprednostňuje slimáky pred vlastným obyvateľstvom, si nezaslúži existovať.

Zdroj: Encyclopedia Meidanica

Facebook Comments
Zdieľaj:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.