Škorica™

apr
26

Produkt
Produkt: ENES
Používaný obchodný názov: Škorica

Identifikácia výrobcu
Názov: Meidan, s.n.m.
Právna forma: spoločnosť neobmedzených možností
Sídlo: ostrov Reunion – úplne celý

Distribútor do Severskej ríše
Názov: Meidan Import, o.f.
Právna forma: obyčajná firma
Kontakt: Meidan centrum, Citadela

Bezpečnostné informácie
Produkt nie je klasifikovaný ako nebezpečná látka podľa direktív Severskej ríše, priľahlých kolónií, závislých území a parazitných útvarov okolo.

Postup poskytnutia prvej pomoci
Kontakt s okom a pokožkou: Umyť čistou vodou
Vdýchnutie: Prejsť do priestoru s čerstvým vzduchom a vykašľať
Konzumácia: Neuveriť ničomu čo následne uvidíte

V prípade požiaru
Neuplatniteľné

Skladovanie
Suché miesto

Bezpečnostný list látky zvanej Škorica

Facebook Comments
Zdieľaj:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.