Rovno

jún
14

Rozlohou druhá najväčšia a populačne tretia najľudnatejšia provincia Severskej ríše. K jej vzniku došlo pri územnosprávnej reorganizácii v roku 1722 n.l., kedy sa župani dvoch samosprávnych celkov Devino lono a Nidomecias rozhodli, že sa spoja do jednej samostatnej provincie. Obyvatelia Devinho lona (hlavné mesto Citadela) od tohto spojenia očakávali, že sa tak vytvoria územne najväčšiu jednotku v rámci Severskej ríše a predbehnú tak dovtedy najrozľahlejšiu provinciu Veľký Západ. A obyvatelia pomerne neveľkého Nidomeciasu (hlavné mesto Lepenski Vir) zasa očakávali, že sa ich región získa po zlúčení s najväčším mestom sveta na hospodárskom i spoločenskom význame (satirici a vtipálkovia tej doby totiž až príliš radi parodovali región Nidomecias a jeho názov interpretovali ako skratku pomenovania „Nič dôležité medzi Citadelou a Salamandrím polostrovom“).

Výsledkom tejto fúzie bol vznik druhej najväčšej provincie ríše. Autori zjednotenia totiž pri porovnávaní rozlohy s Veľkým Západom nezohľadnili rozlohu ostrova Reunion (rozloha 1.182 kilometrov štvorcových), čo na Veľkom Západe vyvolalo vlnu pobavenia i škodoradosti. Obyvatelia Veľkého Západu odvtedy pri bežnej hovorenej reči pri spomínaní názvu novej provincie zámerne zamieňajú jej začiatočné písmeno za „H“. Nepomáha pri tom ani osveta, že nový názov „Rovno“ symbolizuje pokrokovosť i rovnosť medzi obyvateľmi dvoch dovtedy susediacich regiónov.

Provincia Rovno sa rozprestiera na rozlohe 550.013 kilometrov štvorcových, jej hlavným mestom je Citadela. Počet obyvateľstva: 17.922.164 (sčítanie ľudu z roku 1855 n.l.). Geograficky sa jedná o krajinu s hustými lesmi, úrodnými nížinami a viacerými pohoriami. Najvyšší vrch sa volá Drobček a vypína sa do 4808 metrov nadmorskej výšky a je druhým najvyšším vrchom Severskej ríše. Najdôležitejšie suroviny sú železo, uhlie, meď, cín, mangán, síra, drevo, voda, striebro, olovo, nikel, zinok, síra.

Gramotnosť provincie dosahuje 76 percent.

Zdroj: Encyclopedia Meidanica

Zdieľaj:

Takmer ďaleký východ

máj
31

Najvýchodnejšia provincia Severskej ríše, jej hlavným mestom je Mokvas. Počet obyvateľstva: 5.786.326 (sčítanie ľudu z roku 1855). Svojou rozlohou 207.000 metrov štvorcových je treťou najväčšou provinciou Severskou ríše a pri počte svojho obyvateľstva piatou najľudnatejšou. Jedná sa o neprímorskú, výrazne plochú krajinu, ktorej najvyšší kopec (Hora gigantov) dosahuje výšku 402 metrov. 45 percent územia provincie pokrývajú lesy, zvyšok tvoria buď stepy alebo močiare. Pretekajú ňou dve väčšie rieky a k vodným zdrojom patrí aj vyše 5.000 jazier. Primárnymi prírodnými zdrojmi sú okrem vody rašelina, hlina, drevo, piesok, krieda a niekoľko ložísk železnej rudy. K sekundárnym patrí sadza, hrdza a koža z importovaných peňaženiek. Provincia Takmer ďaleký východ sa v prvom rade vyznačuje pestovaním buriny, po nej nasleduje pšenica, cukrová repa a zemiaky. Provincia je domovom rozšíreného chovu potkanov, hydiny, prasiat, králikov a zatúlaných psov. Gramotnosť tu dosahuje 35 percent.

Zdieľaj:

Provincie Severskej ríše

apr
26

Názov                                     rozloha v km2             obyvateľstvo (sčítanie ľudu, rok 1855 n.l.)

Veľký Západ                              551.126                       26.246.173
Rovno                                         550.013                      19.282.164
Srdozem                                     361.714                        8.553.443
Salamandrí polostrov              301.338                      31.457.951
Takmer ďaleký východ           207.595                        5.786.326
Polárny Sever                           192.334                            759.223
Kokosovo                                  101.287                          1.216.465

Zdroj: Encyclopedia Meidanica

Zdieľaj: